به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتمالانبیا(ص) در نوزدهمینیادواره ۳۲ شهید روستای یکن آباد همدان با گرامیداشت یاد شهدای حادثه تروریستی زاهدان اظهار داشت: امروز دشمن همه ابزار خود را برای پاک کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی از ذهنها بهکار گرفته تا راه امام و شهیدان و مجاهدتهای سترگ و بزرگی که برای حفظ آرمانهای انقلاب خلق شده به فراموشی سپرده شود.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتمالانبیا(ص)افزود: در زمان حساسی قرار گرفته و باید ترفند دشمنان را با یاد کردن از آرمان و یاد شهیدان ناکام گذاشت چرا که این کار حرکت در جبهه فرهنگی است و باید ایامالله را به یکدیگر یادآوری کرد.

وی با بیان اینکه هر انسان و جامعه مسیر و ابزار مشخصی برای حرکت داردگفت: دیدگاه انقلاب اسلامی، مبدأ و مقصد حرکت را وجود مبارک پروردگار و «من الله الی الله»تعریف کرده است.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) تصریح کرد: شناخت و استفاده درست از ابزار، انسان و جامعه را به مقصد میرساند و در غیر صورت به شیطان و طاغوت میپیوندد.

بیشتر بخوانید

یادآوری آرمانهای انقلاب و شهدا، ترفند دشمنان را ناکام میگذارد

بیشتر بخوانید

نوزدهمین یادواره ۳۲ شهید روستای یکنآباد همدان برگزار میشود

۱۰ نکته از بیانیه «گام دوم» امام خامنهای؛ از چشم امید به جوانان تا امید به آینده

شادمانی با بیان اینکه شهدا و صالحین ابزار و نقشه راه را خوب شناختند، تأکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و بهرهمندی از هدایت امام راحل و مقام معظم رهبریابزارهای مهمی هستند که کشور را به این جایگاه برتر رسانده است.

وی گفت: در بین این عناصر، نقشه و راهنما از همه مهمتر است زیرا دستیابی به موفقیت بدون آنها ممکن نیست و نقشه راه مسلمانان قرآن و راهنمایشان وجود مبارک پیامبر(ص)، اهل بیت(ع) و ولی فقیه است.

معاون عملیات سابق ستاد کل نیروهای مسلح افزود: افتخار ایران این است که نقشه و راهنما را با هم در اختیار دارد؛ راهنمایی که ما را از همه خطرات نجات داده و سربلندانه در قله رفیع ایستاده ایم.

شادمانی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری بیان کرد: ایشان رسیدن به دستاوردهای بزرگ را مرحله نخست پیروزی دانسته و مرحله دوم را به جامعه انقلابی یادآوری میکنند.

وی مطرح کرد: این راهنمای صادق، مؤمن، دلسوز، با بصیرت، عارف و انقلابی مسیر آینده نظام را برای همه ترسیم کرده و جوانان که سرمایه اصلی نظامند را بیش از سایر قشرها مورد خطاب قرار دادهاند.

شادمانی مطرح کرد: ایشان در بیانات ارزشمند خودبیشتر ملتها را ستمپذیر دانستهاند در حالی که ملت ایران، طاغوت را شکسته و با خدای خود عهد بستهاند.

وی اعلام کرد: رهبر معظم انقلابتفاوت برجسته سایر انقلابها با انقلاب اسلامی ایران را فراموش کردن آرمانها دانسته و تاکید کردهاندهر چند آن ملتها طاغوت را شکستنداما آرمانها را فراموش کردند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) تصریح کرد: نمونه این موضوع مصر، لیبی و کشورهایی است که در پرتو بیداری اسلامی با طاغوت مبارزه کردند، اما آرمانهای خود را به فراموشی سپردند و در اندک زمانیطاغوت و مستکبر بار دیگر بر آنها حاکم شد.

شادمانی مطرح کرد: ملت ایران نه تنها ستم و ستمگر را نپذیرفت بلکه با شدت بسیار آرمانهای خود را به کرسی نشانده است.

وی افزود: وقتی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، جهان بین دو قطب غرب و شرق تقسیم شده و هیچ کس باور نمیکرد بتوان نظام اسلامی را مستقر کرداما انقلاب و ملت انقلابی ایران ثابت کرد که ایسمهای کلیشهای چون سوسیالیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم کهنه شده است.

شادمانی مطرح کرد: انقلاب اسلامی، جهانی از حرفهای نو را مطرح کرد و به فرموده رهبری، انقلاب اسلامی تاریخ انقضا نداشته و سرآغاز حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) است.

ویشعارهای انقلاب را آرامشبخش و امیدآفرین دانست و افزود: آزادی، اخلاق، معنویت، عقلانیت، عزت، استقلال و برادری از مهمترین شعارهای انقلاب است و هرگز نمیتوان فرد یا ملتی را پیدا کرد که از این شعارها آزرده و خسته باشد.

شادمانی تصریح کرد: شهدا برای استقرار این شعارها سخاوتمندانه و شجاعانه ایستادگی کرده و پدران و مادران شهدا هم با پذیرفتن شعارهای انقلاب، صدها هزار شهید را تقدیم کردند و نظام اسلامی، مقاوم و سربلند همچون سرو در برابر مشکلات ایستاده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران قدرتمنداما مهربان استتأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی مانند مستکبران، منافع ملتهای مظلوم را لگدمال نمیکند بلکه از روی لطف و مهربانی به یاری سایر ملتهای مسلمان شتافتهاست.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتمالانبیا(ص) با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر شناخت گذشته تصریح کرد: اگر این شناخت حاصل نشود، دیگران با دروغ، تهمت و شائبه حقانیت را محو کرده و ما را با مجموعه ای از تهمت ها و زبونی روبهرو میکنند.

وی بیان کرد: اگر جوانان میخواهند بیرق انقلاب را در میدان بر دوش کشند باید مطالعه کرده یا از بزرگان بشنوند و برای شناخت درست گذشته، فداکاری شهیدان، مقاومت ۴۰ ساله و دستاوردهای حیرتآور باید به بیانات راهنمای انقلاب و ولی فقیه زمان مراجعه کرد.

شادمانیرهبر فرزانه انقلاب را چراغ راه و امید نظام دانست و گفت: ایشان بهتر از ترامپ، صدام، منافقان و شیاطین برای ما دلسوزی کرده و بارها ثابت کردهاند که مهربانتر، امینتر و شجاعتر از همه برای ما هستند.

وی تصریح کرد: با وجود این راهنمای آگاه و شجاع، جفاست که به حرفش گوش نسپرده و دروغهای شبکههای مجازی، شیطانها، ماهواره و منافقان را باور کنیم که در این صورت شهدا، جانبازان و خانواده شهدا از ما نمیگذرند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم مطرح کرد: دشمنان بدنام، کافر و منافق ما بیش از یک و سال نیم در بوقها تبلیغاتی دمیدند که ملت ایران ۴۰ سالگی را نمیبینداما رهبر معظم انقلاب در همین زمان حساس با بیانات هوشمندانه خود ضمن اعلام شکست دشمن، مسیر آینده نظام را ترسیم کردند.

شادمانی گفت: از ثمرات انقلاب اسلامیراهاندازی هزاران شرکت دانشبنیان، وجود میلیونها تحصیل کرده دانشگاهی در رشتههای مختلف و کسب مقامهای برتر علمی در جهان است.

وی افزود: ملت ایران حق انتخاب پیدا کرده و مردمسالاری در کشور برقرار شده، اما مبادا دروغهای دروغگویان این دستاوردها را از ذهن مردم پاک کرده و به ناامیدی مبدل کنند.

شادمانی با اشاره به نارضایتی رهبر انقلاب از محقق نشدن کامل عدالت در جامعه هم تصریح کرد: عدالت از بزرگترین دستاوردها و آرمانهای نظام به شمار میرود که برخی سوءمدیریتها، کج فهمیها و ندانم کاریها به آن لطمه زده است.

وی مطرح کرد: کشور ما بزرگترین سرمایه انسانی را در اختیار داشته و نیمی از جمعیت میلیونی کشور جوانند که ۱۴ میلیون آنها تحصیل کردهاند و میتوانند کارهای مانده را بهتر از گذشته خلق کرده و کشور و انقلاب را به آرمان های بلند امام(ره)، رهبر و شهیدان برسانند.

شادمانیجوانان را سرمایه ای امیدآفرین دانست و گفت: آنها بودند که صفهای انقلاب را تشکیل داده و پیشران حرکت بودند و در دفاع مقدس و عرصه دانش و فناوری هم موتور محرکهاند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم تصریح کرد: وای بر افرادی که این سرمایه اصلی را معطل کرده و به جای توجه به آنها به منابع غربی، شرقی و اروپایی چشم بدوزند.

شادمانی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بر حضور مؤثر جوانان در مسیر آینده نظام تأکید کرده و بیان فرمودهاند که مشکلات این مسیر کمتر از گذشته انقلاب است زیرا بهزودی شاهد زوال صهیونیسم، منافقان و استکبار به سرکردگی آمریکا هستیم.

وی مطرح کرد: آنها بیش از گذشته ضعیف شده و قدرتی که روزی پشت سر طاغوت ایستاده و ملت ایران با دست خالی آنها را شکست دادامروز دیگر وجود ندارد.

شادمانی با اشاره به اظهار تأسف رهبر معظم انقلاب از بیاستفاده ماندن برخی ظرفیتهای نظام بیان کرد: ایشان این خطر را به مسئولان گوشزد کردهاند زیرا در استفاده کردن از ظرفیتهای متعدد از همه کشورها عقبتر بودهایم.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای خدادادی بسیاری داریم که از آن ها استفاده نمیکنیم و مدام منتظر مذاکرات هستیم تا طرف مقابل از صدقه سر خود چیزی به ما بدهند در حالی که این کارجفا، ندیدن واقعیت و غفلت از سرمایههای بزرگ است.

شادمانی گفت: امروز راهنمای خوب و نقشه خوبی در اختیار داریم و اگر در گذشته هم جوانان، همه هستی خود را سخاوتمندانه تقدیم انقلاب کرده و با اراده پولادین به جبهه رفتند به این دلیل بود که اطمینان داشتند، هدف اصلی راهنمای نظام حاکمیت قرآن است.

وی افزود: آن روز جوانان عاشقانه به جبهه رفتند چون راهنمایی امین و دلسوز مانند حضرت امام خمینی(ره) و عنصر مترقی ولایت فقیه در رأس کار بوده و این ولایت فقیه بوده که جامعه را با قدرت در برابر همه مشکلات به پیش برده است.

نوزدهمینیادواره شهدای روستای یکنآباد با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سرلشکر شهید حاج حسین همدانی، شهدای مدافع حرم و شهید علیرضا شمسی پور جستجوگر نور برگزار شد.

روستای ۴ هزار نفره یکنآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان است که اهالی آن ۳۲ لاله سرخ را تقدیم انقلاب کرده و این خطه ولایت مدار مزین به وجود یک خانواده ۳ شهید و ۳ خانواده دو شهید است.