به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان روز سه شنبه در شورای ورزش همگانی استان با تاکید بر لزوم توسعه ورزش همگانی در روستاها و شهرها گفت: باید برای گسترش ورزش همگانی در روستاها تلاش کرد و همایش های ورزش همگانی در روستاها و شهرهای کوچک برگزار شود.

وی اظهار کرد : یکی از راه کار های اساسی برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، وارد بخش خصوصی و بانک ها به ورزش استان است که این امر به پیشرفت ورزشکاران بسیار کمک می کند.

مصطفی آزاد بخت بیان داشت : اگر ورزش قهرمانی و همگانی توسعه یابد بسیاری از مشکلات حل می شود و ورزش کردن بهترین راه کار برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است.

وی ادامه داد: برنامهریزی دستگاههای اجرایی در حوزههای فرهنگی و ورزشی میتواند در بلندمدت به درونی شدن فرهنگ و توجه به آن در زندگی روزمره خانوادهها کمک کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان ورزش و بازیهای بومی و محلی را یکی از علاقهمندیهای مردم برشمرد و اظهار کرد: ورزش و بازیهای بومی و محلی بخشی از فرهنگ و هویت هر منطقه است و لذا باید در حفظ آن کوشید.

وی خواستار توجه به ورزش کارکنان شد و افزود: دستگاههای اجرایی باید توجه ویژه ای به ورزش داشته باشند و فرصتی را برای ورزش کردن به آنها اختصاص دهند.