علم

علم و پژوهش مهم ترین موضوعات در بیانیه گام دوم رهبر

همدان (پانا) – نایب رئیس هیأت تیر و کمان استان همدان حضور بانوان ‌در اکثر رشته های ورزشی را توأم با محدویت هایی بیان کرد و رشته ورزشی تیرو کمان را تنها رشته ای دانست که به دلیل استقبال بی نظیر بانوان و آمادگی جسمانی آن ها می تواند هم ردیف با آق ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد