دست

دست فروشان و بساط گستران همدان شناسنامه دار می شوند

همدان (پانا) – فرماندار اسدآباد به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت ساعت ٦ صبح روز گذشته به بازدید و بازرسی نانوایی هایی این شهرستان پرداختند. در این بازدید وزن چانه ها، کیفیت نان و ساعت کاری نانوایی ها مورد بررسی قرار گرفت که تعدادی از ...
بازدید

بازدید فرماندار اسدآباد از نانوایی های این شهرستان

همدان (پانا) – فرماندار اسدآباد به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت ساعت ٦ صبح روز گذشته به بازدید و بازرسی نانوایی هایی این شهرستان پرداختند. در این بازدید وزن چانه ها، کیفیت نان و ساعت کاری نانوایی ها مورد بررسی قرار گرفت که تعدادی از ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد