چرخ

چرخ زندگی چرخی های همدان

باربرهای همدان با درآمد روزانه ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان زندگی را سپری می کنند، اکثر باربرها چند فرزند دارند که با درآمد بسیار اندک باید هزینه تحصیل و گذران زندگی را تامین کنند. شعارسال: باربرهای همدان با درآمد روزانه ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان زندگی را سپری می ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد