ذخایر

ذخایر کالاهای اساسی استان بیش از نیاز

در آخرین کمیسیون تنظیم بازار استان در سال ۹۶ مطرح شد : ذخایر کالاهای اساسی استان بیش از نیاز است ،کمبودی وجود ندارد شعارسال:در آخرین کمیسیون تنظیم بازار استان در سال ۹۶ مطرح شد : ذخایر کالاهای اساسی استان بیش از نیاز است ،کمبودی وجود ندارد در کمیسیون ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد