سکونتگاه

سکونتگاه های غیررسمی همدان ساماندهی می‌شوند

شعار سال: حمیدرضا حاجی بابایی عصر سه شنبه در مجمع معتمدین منطقه خضر همدان گفت: طی دوسال گذشته با هماهنگی مردم مناطقی که در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند عمده ترین مشکلات خانواده ها بررسی و عدم واگذاری انشعابات از اصلی ترین آن ها عنوان شد به طور ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد