۸۳

۸۳ میلیون و ۷۵۶ هزار سهم در بورس منطقه ای همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: تعداد ۸۳ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۴۶ سهم متعلق به ۲۸۳ شرکت در بورس منطقه ای همدان مبادله شد. ...
سهام

سهام ۳۱۹ شرکت در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: تعداد ۵۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۱۰ سهم متعلق به ۳۱۹ شرکت در بورس همدان مبادله شد. ...
روند

روند صعودی شاخص بورس در همدان

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: شاخص كل بورس همدان در پایان تیرماه معادل 253,057 واحد بود كه نسبت به ماه گذشته، 18,178 واحد افزایش يافت. ...
۱۰۹

۱۰۹ کد معاملاتی جدید در بورس همدان ایجاد شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: هفته جاری سهام ۳۰۲ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان معامله و ۱۰۹ کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شد. ...
سهام

سهام ۳۱۷ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان معامله شد

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: طی هفته جاری سهام ۳۱۷ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان معامله و ۸۷ کد معاملاتی نیز جدید ایجاد شد. ...
بیش

بیش از ۲۳۶ میلیون سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان- ایرنا- مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: 236 میلیون و 671 هزار و 137 سهم در فروردین ماه امسال در بورس منطقه ای این استان مبادله شد. ...
۲۳۶

۲۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: فروردین ماه امسال تعداد ۲۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۱۳۷ سهم در بورس همدان مبادله شد. ...
بیش

بیش از ۶۶ میلیون سهم در بورس همدان معامله شد

همدان- ایرنا- مدیر بورس همدان گفت: 66 میلیون و 811 هزار و 256 سهم در هفته گذشته در بورس همدان معامله شد. ...
۸۳

۸۳ میلیون و ۸۱ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری تعداد ۸۳ میلیون و ۸۱ هزار و ۷۳ سهم در بورس همدان مبادله شد. ...
۵۲

۵۲ میلیون سهم در بورس همدان معامله شد

همدان- ایرنا- مدیر بورس منطقه همدان گفت: 52 میلیون و 505 هزار و 752 سهم این هفته در بورس منطقه ای همدان معامله شد. ...
۳۹

۳۹ میلیون سهم در بورس همدان معامله شد

همدان- ایرنا- مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: 39 میلیون و 717 هزار و 541 سهم در هفته گذشته در بورس منطقه ای همدان معامله شد. ...
۳۹

۳۹ میلیون و ۷۱۷ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: طی هفته جاری تعداد ۳۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۴۱ سهم در بورس همدان مبادله شد. ...
۵۴

۵۴ کد معاملاتی جدید در بورس همدان ایجاد شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری تعداد ۴۴ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۴۸ سهم در بورس همدان مبادله و ۵۴ کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شد. ...
بیش

بیش از ۵۷ میلیون سهم در بورس همدان معامله شد

همدان- ایرنا- مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: 57 میلیون و 282 هزار و 533 سهم در بورس منطقه ای همدان معامله شد. ...
۶۹

۶۹ کد معاملاتی جدید در بورس منطقه‌ای همدان ایجاد شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری ۶۹ کد معاملاتی جدید در بورس منطقه‌ای همدان ایجاد شد. ...
۲۴۰

۲۴۰ میلیون سهم در تالار بورس همدان معامله شد

همدان- ایرنا- مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: 240 میلیون و 532 هزار و 670 سهم در آذرماه در بورس منطقه ای همدان معامله شد. ...
سهام

سهام ۲۱۳ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته گذشته سهام ۲۱۳ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد