برگزاری

برگزاری کارگاه آموزش مینی گلف برای آموزگاران و مدرسان تربیت بدنی

همدان (پانا) – رئیس اتاق بازرگانی استان در جلسه کمسیون صنایع که صبح امروز تشکیل شد با بیان این یکی از کمیسیون های حائز اهمیت برای اتاق که می تواند کارهای بازار، پروژه های صنایع و مشکلات تولیدکنندگان را حل کند کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی است خوا ...
عدم

عدم فروش نفت برای ما فرصت است نه تهدید

همدان (پانا) – رئیس اتاق بازرگانی استان در جلسه کمسیون صنایع که صبح امروز تشکیل شد با بیان این یکی از کمیسیون های حائز اهمیت برای اتاق که می تواند کارهای بازار، پروژه های صنایع و مشکلات تولیدکنندگان را حل کند کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی است خوا ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد