برقراری

برقراری ۴۶۴ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان/۴ تماس منجر به عملیات شد

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۶۴ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد تنها ۴ تماس منجر به عملیات شده است. ...
ثبت

ثبت ۳۸۷ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی یک روز

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: طی روز گذشته ۳۸۷ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان برقرار شده است. ...
ثبت

ثبت ۳۴۶ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی یک روز

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: طی روز گذشته ۳۴۶ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان برقرار شده است. ...
یک

یک درصد تماس های برقرار شده با مرکز ۱۲۵ همدان به عملیات منجر شد

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان از برقراری ۴۰۰ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۴ عملیات طی یک روز خبر داد. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال