توجه

توجه به حوزه تعلیم و تربیت تقویت حوزه فرهنگی را به دنبال دارد

رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان گفت: توجه به حوزه تعلیم و تربیت و معلمان تقویت حوزه فرهنگی را به دنبال دارد. شعارسال: اکبر کاووسی امید پیش از ظهر شنبه در دیدار جمعی از معلمان، افزود: مدیریت شهری برای موفقیت در حوزه فرهنگ باید به قشر فرهنگیان شهر توجه ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال