معلمان

معلمان در پرورش حقوق شهروندی نقشی کلیدی دارند

شعار سال: رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: نقش معلمان در تعلیم و تربیت و پرورش حقوق شهروندی کلیدی و موثراست.  ابراهیم مولوی در بازدید از هنرستان شهید شبیری اظهار داشت: آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جان ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال