سیاست‌های

سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی در جهت حمایت از کارگران باشد

ایلنا: استاندارهمدان به‌نقش پراهمیت و تاثیرگذار کارگران در جریان کشور اشاره کرد و گفت: اگر امروز اقتصاد کشور با قدرت پیش می رود با همت کارگران است‌ و سیاست‌ها و… ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال