اجرای

اجرای سند راهبردی و عملیاتی استان ملاک ارزیابی عملکرد مدیران

همدان (پانا) – وزیر ورزش و جوانان در گردهمایی هیأت های اندیشه ورز، سمن ها و جوانان استان همدان توجه به جوانان و سمن ها را از اولویت های دولت تدبیر و امید بیان کرد. سلطانی فر با بیان این که در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حدود ٦٠ سمن و ...
توجه

توجه به جوانان و سمن ها از اولویت های دولت تدبیر و امید

همدان (پانا) – وزیر ورزش و جوانان در گردهمایی هیأت های اندیشه ورز، سمن ها و جوانان استان همدان توجه به جوانان و سمن ها را از اولویت های دولت تدبیر و امید بیان کرد. سلطانی فر با بیان این که در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حدود ٦٠ سمن و ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال