مسابقات

مسابقات دوچرخه سواری تریال کشور در همدان

مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوردرهمدان برگزار شد،و با قهرمانی تیم همدان به پایان رسید . شعارسال: شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ ، کد خبر: ۴۳۹۶۵۴۲ ، www.mehrnews.com ...
مسابقات

مسابقات دوچرخه سواری تریال کشور

مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوردرهمدان برگزار شد،و با قهرمانی تیم همدان به پایان رسید . شعارسال: شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ ، کد خبر: ۴۳۹۶۵۴۲ ، www.mehrnews.com ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال