توریسم

توریسم درمانی باید در اولویت باشد

نادری فر گفت: در حوزه توریسم‌درمانی باید کشورهای آسیای میانه را هدف قرار داده و به آنها خدمات ارائه داد. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال