مخالف

مخالف جداسازی دانش‌آموزان عادی از دیرآموز هستيم

شعار سال: معاون دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اصل بر عدم جداسازی دانش‌آموزان عادی از دانش‌آموزان دیرآموز است چراکه از دید آموزش و پرورش جداسازی دارای تبعات اخلاقی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی زیان‌باری برای ج ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال