الگوهای

الگوهای نمونه شهروندی همدان معرفی می‌شوند

شعار سال: ابراهیم مولوی ظهر یکشنبه در صحن شورای شهر همدان که با موضوع بررسی نامه ها و ارائه عملکرد مرکز پژوهش های شورای شهر برگزار شد، افزود: با توجه به تشکیل مرکز مطالعات و پژوهش های شورا در دوره چهارم، اقدامات و برنامه های مناسبی در این مرکز انجام ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال