به

به صدا درآمدن زنگ مهر سال تحصیلی ٩٩-٩٨ در مدارس خیر ساز

همدان (پانا) – رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین استان از وجود بیش از ٨٦١ خیر مدرسه ساز در استان همدان خبرداد که از این تعداد ١٩١ نفر انحصاراً مدرسه ساز بوده اند. علی فراهانی ضمن قدردانی از حضور شرکت کنندگان در همایش مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه ساز ...
جایگاه

جایگاه شایسته استان همدان در امر مدرسه سازی

همدان (پانا) – رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین استان از وجود بیش از ٨٦١ خیر مدرسه ساز در استان همدان خبرداد که از این تعداد ١٩١ نفر انحصاراً مدرسه ساز بوده اند. علی فراهانی ضمن قدردانی از حضور شرکت کنندگان در همایش مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه ساز ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال