تعدادی

تعدادی از کارمندان شهرداری همدان بازداشت شدند

دور دوم بازداشتی ها در شهرداری همدان به دلیل تخلفات مالی آغاز شده است، شماری از کارمندان این نهاد به تازگی به دلیل تخلفاتی همچون جعل سند، جعل امضای مسئولان برای صدور پروانه و سوء استفاده از مقام و موقعیت، بازداشت شدند. شعارسال: یک منبع آگاه با بیان ا ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال