«علیصدر»

«علیصدر» غار تنها

مسئولیت غار علیصدر پس از چند دهه بهره‌برداری غیراصولی به سازمان میراث فرهنگی واگذار شد شعار سال: غار علیصدر نابود شده است. دلیلش هجوم انبوه گردشگران به این غار و عطش بهره‌برداران از علیصدر برای درآمد بیشتر است. اما این همه ماجرا نیست. غار علیصدر از ن ...
تأثیر

تأثیر دخل و تصرف‌های بی‌ضابطه در بزرگ‌ترین غار آبی جهان در همدان

مسئولیت غار علیصدر پس از چند دهه بهره‌برداری غیراصولی به سازمان میراث فرهنگی واگذار شد شعار سال: غار علیصدر نابود شده است. دلیلش هجوم انبوه گردشگران به این غار و عطش بهره‌برداران از علیصدر برای درآمد بیشتر است. اما این همه ماجرا نیست. غار علیصدر از ن ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال