برداشت‌های

برداشت‌های تاریخی نادرست، انحرافات تداومی در تحقق شعار سال

عارضه اصلی کشور در عدم تحقق کامل شعار سال را باید در انحراف تاریخی دولت و اقتصاد دولتی جستجو کرد. تفکری که معتقد است دولت بجای سیاستگذاری و نظارت، باید وارد عرضه و تقاضا شود. این تفکر شکست خورده، به هیچ وجه طراحی سامانه‌های نظارتی و تفکیک پذیر ...
اجرای

اجرای ۶۴ پروژه با ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان همدان

همدان - استاندار همدان از اجرای ۶۴ پروژه در استان همدان با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومان در زمینه تحقق جهش تولید خبر داد. ...
همشهری

همشهری بازی وزیر جهاد کشاورزی در سال جهش تولید

هرچند شهروندان خراسان جنوبی را می توان از صبورترین و شایسته ترین هم میهنان کشور عزیزمان ایران محسوب نمود، اما اصل تعارض منافع و ضرورت رعایت آن ، باید همیشه مدنظر قرار گرفته و سبب نشود تا خدای ناکرده عدالت مدیریتی زیر سوال برود. منتظر توضیحات وز ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال