«دختری

«دختری که رهایش کردی» ترجمه و منتشر شد

کتاب «دختری که رهایش کردی» ترجمه عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسركان وارد بازار نشر شد.

...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال