خطیب

خطیب جمعه همدان : رونق تولید باید عملیاتی شود

پس از سه روز اعتکاف امروز وتا دقایقی دیگر معتکفین به ایستگاه پایانی میرسند ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال