ترفند

ترفند دشمن در جنگ نرم ایجاد نارضایتی عمومی است

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ترفند دشمن در جنگ نرم ایجاد نارضایتی عمومی است، گفت: به واسطه جنگ نرم دشمن در شرایط کنونی نطفه نارضایتی عمومی در کشور ایجاد شده و این امر حتی در بین افراد مذهبی نیز رسوخ کرده است. به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، سی ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال