سردرگمی

سردرگمی درباره تعطیلات نوروز دانشگاه بوعلی سینا همچنان ادامه دارد

یک فعال دانشجویی گفت: سردرگمی درباره تعطیلات نوروز دانشگاه بوعلی سینا همچنان ادامه دارد؛ طبق تقویم آموزشی حضور و غیاب‌ها تا ۲۸ اسفند ادامه دارد؛ این در حالی است که فقط خوابگاه‌ها تا ۲۵ اسفند باز است. شعارسال: یک فعال دانشجویی گفت: سردرگمی درباره تعطی ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال