حلبی

حلبی سازی همدان، ارثیه ای جاودان از عهد ناصری

حلبی سازی در همدان هنر صنعتی فراموش شده که پیشینه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار بازمی گردد، این روزها با دستان کهن مردی از دیار هگمتانه زنده می شود و در قاب سنت زیبای وقف به اوج جاودانگی می رسد. شعار سال: وعده دیدار هنرمندی که وارث هنری باستانی در مه ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال