ممنوعیت

ممنوعیت دخل و تصرف در حریم غار علی صدر

معاون میراث فرهنگی استان همدان گفت: هر گونه دخل و تصرف در حریم غار علیصدر و سراب ممنوع است. شعارسال: معاون میراث فرهنگی استان همدان گفت: هر گونه دخل و تصرف در حریم غار علیصدر و سراب ممنوع است. ترابی معاون میراث فرهنگی استان همدان در کارگروه میراث فره ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد