هژبری:

هژبری: تردیدهایی درباره موقعیت‌ مکانی هگمتانه وجود دارد

ایلنا: استاندار همدان در جلسه بررسی و تدوین سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان دستوری مبنی بر تشکیل ستاد پیگیری «ثبت‌جهانی تپه هگمتانه» داد؛ ایلنا این موضوع را مورد… ...
هژبری:

هژبری: تردیدهایی درباره موقعیت‌ مکانی هگمتانه وجود دارد

ایلنا: استاندار همدان در جلسه بررسی و تدوین سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان دستوری مبنی بر تشکیل ستاد پیگیری «ثبت‌جهانی تپه هگمتانه» داد؛ ایلنا این موضوع را مورد… ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد