طبیعت

طبیعت پاییزی در همدان

فصل پاییز در جنگل های همدان و دامنه های الوند شعار سال: فصل پاییز در جنگل های همدان در دامنه های الوند، (روستاهای سیمین،دیوین،) سرکان(تویسرکان)و گیان نهاوند ، مناظر سحرانگیزی را به نمایش می گذارد. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبر ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال