زیبایی‌های

زیبایی‌های زندگی کوچ نشینان استان همدان

بخشی از رشته کوه‌های زاگرس میانی که استان همدان در آن واقع شده است به دلیل شرایط اقلیمی ویژه یکی از مستعدترین مناطق ییلاقی محسوب می‌شود. شعار سال: بخشی از رشته کوه‌های زاگرس میانی که استان همدان در آن واقع شده است به دلیل شرایط اقلیمی ویژه یکی از مست ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال