شایعات

شایعات ایجاد شده مبنی بر انفصال از خدمت من صحت ندارد

استاندار همدان با بیان اینکه فرصت پرداختن به حواشی را نداریم و باید تلاش کنیم استان روی ریل توسعه قرار گیرد، گفت: شایعات ایجاد شده مبنی بر انفصال از خدمت من صحت ندارد. شعارسال: استاندار همدان با بیان اینکه فرصت پرداختن به حواشی را نداریم و باید تلاش ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال