کمبود

کمبود ‌داروی ضد‌فشار در استان همدان در روزهای آینده برطرف می‌‌شود

مدیر نظارت بر دارو، فرآورده‌های بیولوژیک و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه تا جبران کمبود مقطعی قرص ضد فشار خون هیدروکلروتیازید، مردم از خرید تعداد زیاد این دارو، خودداری کنند، گفت: با گران فروشان این دارو برخورد جدی می‌شود. شعار سال ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال