۲۷۸۰حلقه

۲۷۸۰حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان پرشد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: از ابتدای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی تا کنون ۲۷۸۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان پر شده که به میزان بیش از ۲۲۷ میلیون وسیصد هزار مترمکعب در بخش آب های زیر زمینی صرفه جویی شده است. شعار سال: مدیرعامل شرکت آب من ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال