۱۸

۱۸ کارگر شرکت غله همدان؛ سرگردان بین بخش دولتی و خصوصی!

بعد از واگذاری شرکت غله همدان در سال ۹۵ به بخش خصوصی، کارمندان شرکت زیر مجموعه دولت شدند، ولی کسی مسئولیت ۱۸ کارگر شرکت را قبول نمی‌کند.. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال