ارتقاء

ارتقاء سرمایه اجتماعی مسیر توسعه استان همدان را هموار می‌کند

شعار سال: سید سعید شاهرخی، معاون جدید سیاسی امنیتی استانداری همدان در اولین روز کاری پس از انتصاب و در جمعمديران و کارشناسان حوزه معاونت سياسی، امنيتی و اجتماعی، گفت: ارتقاء سرمايه اجتماعي نقشه راه توسعه استان است. وی با تصریح بر اینکه با تقويت و ارت ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال