مناطق

مناطق کم برخوردار در اولویت برنامه های شهرداری همدان

شهردار جدید همدان گفت: ما در برنامه های خود صددرصد توجه ویژه به مناطق کم برخوردار داریم که انشاءالله بتوانیم کار اثرگذار و مفیدی در این مناطق انجام و سطح رفاه اجتماعی شهروندان را در حوزه مدیریت شهری ارتقا دهیم. شعار سال: عباس صوفی برنامه کلی خود برای ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال