شهردار

شهردار جدید نیر، نیامده می رود؟

بحث انتخاب شهردار در شهر نیر همیشه با جنجال و حاشیه همراه بوده و به نظر می رسد این بار نیز این موضوع همچون دوره های گذشته، حاشیه‌هایی به همراه خواهد داشت. شعار سال: بحث انتخاب شهردار در شهر نیر همیشه با جنجال و حاشیه همراه بوده و به نظر می رسد این با ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال