ابتکار

ابتکار امام جمعه لوشان برای نوروز

امام جمعه لوشان با فراخوان تمامی مسئولین شهر آنها را در نظافت حاشیه جاده قزوین به رشت مشارکت داد. شعار سال: امام جمعه لوشان با فراخوان تمامی مسئولین شهر آنها را در نظافت حاشیه جاده قزوین به رشت مشارکت داد. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرف ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال