بهره‌برداری

بهره‌برداری به عنوان پیشانی شرکت‌های توزیع

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه بهره‌برداری به عنوان پیشانی شرکت‌های توزیع است، گفت: با توجه به سایر خدمات و مأموریت‌هایی که برای شرکت توزیع ترسیم شده بهره‌برداری از اولویت ا ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال