شناسایی

شناسایی پیکر شهید عبدالرضا حیدری پس از ۲۹ سال

گروه فرهنگی- نماینده کمیته جست و جوی مفقودین در استان همدان عنوان کرد: پیکر شهید مفقودالاثر عبدالرضا حیدری پس از۲۹سال شناسایی شد. به گزارش ایکنا از همدان، بهرام دوست پرست نماینده کمیته جست و جوی مفقودین در همدان گفت: پیکر شهید مفقودالاثر عبدالرضا حید ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال