عضو

عضو شورای شهر: شهرداری همدان سازمان گردشگری ایجاد کند

همدان- ایرنا- رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری همدان پیرامون پیگیری مناسب تر مصوبه ها، طرح ها و نیز در راستای سهولت در مسیر صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاران نسبت به ایجاد سازمان یا شرکت گردشگری اق ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال