کمربندی

کمربندی نسیم شمال لکه ننگ قزوین است/ مردم به عملکرد ما می خندند

ایلنا: عضو شورای شهر قزوین گفت: کمربندی نسیم شمال که به نوعی شاهراه ارتباطی چند استان به همدیگر است، لکه ننگ استان قزوین است. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال