ضرورت

ضرورت استفاده کودکان از ماسک های سه لایه در شرایط کنونی

به گفته معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران کارگروهی برای حل دغدغه مسکن واشتغال فرزندان شهدا در استان همدان تشکیل شده است ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال