امکانات

امکانات استان همدان در خدمت سیل‌زدگان لرستانی قرار می‌گیرد

به دستور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، استان همدان معین سیل‌زدگان لرستانی شد و تمام امکانات برای کمک به سیل‌زدگان فراهم می‌شود.

...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال