رویش

رویش «خوشه» های منبت در همدان

هنر صنعت مبل و منبت به پشتوانه هنرمندان چیره دست همدانی و حمایت دولت در همدان به بار نشسته و این هنر فاخر در جای جای استان «خوشه» هایش را گسترده و طعم شیرین کار و تولید را به مردمان این دیار می چشاند. شعارسال: آمیختن هنرمندانه چوب و هنر، صنعت ظریفی ر ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال