نشست‌خبری

نشست‌خبری اسکان نوروزی فرهنگیان

همدان (پانا) – نعناع گیاهی پنهانی است که مورد توجه واقع نمی شود، این گیاه باطبع گرم و خشک که دارای خواص فراوان دارویی است و مصرف آن به اشکال مختلف از جمله تازه، خشک شده، اسانس، دم کرده، پودر و غیره امکان پذیر است در فصل بهار و تابستان توصیه می ...
گیاه

گیاه پنهانی فصل بهار

همدان (پانا) – نعناع گیاهی پنهانی است که مورد توجه واقع نمی شود، این گیاه باطبع گرم و خشک که دارای خواص فراوان دارویی است و مصرف آن به اشکال مختلف از جمله تازه، خشک شده، اسانس، دم کرده، پودر و غیره امکان پذیر است در فصل بهار و تابستان توصیه می ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال