فرار

فرار از گرما به گنجنامه همدان

مسافران تابستانی برای فرار از گرمای این روزهای تابستان در کنار آبشار گنجنامه همدان به تفریح و آب تنی می پردازند. شعار سال: مسافران تابستانی برای فرار از گرمای این روزهای تابستان در کنار آبشار گنجنامه همدان به تفریح و آب تنی می پردازند. سایت شعار سال، ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال