همدان،

همدان، مقصدی مناسب برای سرمایه گذاران خارجی

وجود پیش نیازهای سرمایه گذاری شامل خط ریلی، فرودگاه، منابع معدنی و نیروی انسانی، همدان را به کانونی برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل کرده است شعارسال:وجود پیش نیازهای سرمایه گذاری شامل خط ریلی، فرودگاه، منابع معدنی و نیروی انسانی، همدان را به کانونی برا ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال