همدان

همدان گرانیگاه امنیت و آبادانی ایران اسلامی

همدان از دیرباز در شمارهای شهرهای مهم و اثرگذار در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران‌زمین بوده جستار پیش رو تلاشی برای بازخوانی این نقش در قالب گزارشات تاریخی است با این توضیح که گزارشات تاریخی در شمار استنادات قطعی علمی تلقی نشده عموماً پیکان‌هایی جهت رهنم ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال